PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2020

Provozovatel: Lucie Hamarčáková

Prosenická Lhota 43 264 01 Sedlčany

IČO: 65597842 DIČ:CZ7855160599

mobil +420 606 646 154, +420 605 939 387

e-mail: lukafarm@seznam.cz , www.lukafarm.eu

Přihlašuji tímto svoji dceru (syna)

Jméno : ....................................  Příjmení :..................................…...................  

Bydliště : .................................…........………........................ PSČ : .................

 Kontaktní telefon : .....……….........….....................e-mail : ..............................

Rodné číslo dítěte : .......................….……….........................

Znalost jízdy na koni :    ANO   STŘEDNĚ      NE

Zdravotní pojišťovna + ev.č. :                         Zdravotní stav dítěte :

Dítě musí být vybaveno alespoň kopií průkazky zdravotní pojišťovny!


Turnus 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

 

27.6.- 4.7.

4.7.-11.7.

11.-18.7.

18.-25.7.

25.7.-1.8.

1.-8.8.

8.-15.8.

------

----

Cena za týdenní pobyt (ubytování ve srubových chatkách) činí

5.800,- vč.DPH 15%

-výuka jízdy na koni cca 45minut jízdy, strava, ubytování, celotýdenní program pro děti

Turnus označte! Nástup a odjezd dle termínu.  

Platba : buď záloha 2000,- a zbytek doplatek při nástupu dítěte nebo hned celou částku po obdržení dokladu (doklad obdržíte po zaslání přihlášky )

- při platbě uvádějte přidělený var. symbol, nebo r.č.

Vyplněnou přihlášku zašlete v co nejkratší době na naší adresu,mailem nebo poštou, abychom Vám mohli rezervovat Vámi vybraný turnusu (prosíme označte na přihlášce).

V případě příspěvků od zaměstnavatele Vám zašleme fakturu ( nutno zajistit přesný název adresáta faktury).

Zařazení proběhne až po úhradě zálohy pobytu! O zařazení budete písemně (mailem)příp. SMS zprávou vyrozuměni!

STORNOVACÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah je zrušen, a účast na pobytu stornována ke dni, kdy zákazník sepíše záznam o zrušení své účasti na přihlášeném pobytu.

STORNOVACÍ POPLATKY

1. Stornovací poplatky účtujeme zákazníkům při každém stornu účasti za každou přihlášenou osobu ve výši:

a) 30 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na

přihlášeném pobytu v době do 40 kalendářních dnů před nástupem,

b) 50 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na

přihlášeném pobytu v době od 40 do 15 kalendářních dnů před nástupem,

c) 90 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na

přihlášeném pobytu v době od 15 kalendářních dnů do nástupu,

2. V případě onemocnění nabízíme náhradní termín ( akci ), pokud nedojde k dohodě účtujeme storno poplatky ve výši 50 % ze stanovené ceny pobytu.

3. Zákazníci potvrzují podpisem přihlášek, že jsou jim storno podmínky, poplatky známy - rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

   ...........................................................................................

Podpis rodičů a datum

Přihlášku zašlete na tuto adresu: Lucie Hamarčáková, Prosenická Lhota 43, 264 01 Sedlčany

nebo stačí na e-mail lukafarm@seznam.cz